Kai Kjær-Hansen under én af mange passionerede meningsudvekslinger. Her er under en LCJE-konference i New York i 1999.

Kai Kjær-Hansen blev redaktør af Israelsmissionens blad, Evangeliet og den Jødiske Verden, i 1987. Inden da havde han også forfattet forskellige artikler til bladet – og til det som han senere skulle udvikle til at være Israelsmissionens Avis. Gennem sit formandsskab for Den Danske Israelsmission samt som international koordinator for Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE) har han ligeledes publiceret en lang række artikler i det internationale, akademiske tidsskrift Mishkan samt givet forskellige foredrag på konferencer i LCJE-sammenhæng. Det er det materiale, som er tilgængeligt på disse sider.

Kai Kjær-Hansen became editor of the Danish Israel Missions journal, The Gospel and the Jewish World, in 1987. Before then he had written several articles to the journal – and to the item that later should be developed as the Newspaper of the Danish Israel Mission. Through being chairman of the Danish Israel Mission as well as international coordinator of the Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE) he published many articles in the international and academic journal, Mishkan, as well as giving papers in conferences in the LCJE. That is the material on these pages.