Fra 1996 til 2014 hed Israelsmissionens officielle organ Israelsmissionens Avis, og du kan finde artikler fra Kai Kjær-Hansen fra denne periode på disse sider.

From 1996 to 2014 the official name of the publikation from the Danish Israel Mission was The Newspaper of the Danish Israel Mission. On these pages you can find articles from Kai Kjær-Hansen from this period.